SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ
"Avram Iancu" Oradea

| Home   |   Despre noi  |  Servicii medicale |  Condiţii internare |  Drepturi şi obligaţii | Structură spital  |  Galerie foto |  Altele |  Contact

 

   

|  BINE AŢI VENIT PE SITE-UL NOSTRU!

Spitalul nostru oferă o gamă largă de servicii atât în regim de spitalizare continuă sau de zi,  cât şi ambulatoriu.
  
Potenţialii pacienţi pot fi asiguraţi la:

   - CASAOPSNAJ
 - Casa Naţională de Sănătate

»Tarife aplicate

 

|  CONDIŢII DE INTERNARE 

1. 

Bilet de internare de la medicul de familie     sau medicul specialist

2.

Dovada calităţii de asigurat

 • Angajaţi:
  - Adeverinţa de la locul de muncă din care să reiasă că unitatea angajatoare are achitate la zi asigurările sociale de sănătate.

 • Pensionari:
  - Cuponul de pensie din ultima lună (original sau xerocopie).

 • Şomeri:
  - Adeverinţa de şomaj sau xerocopie după carnetul de şomaj.

 • Persoane fără venit:
  - Chitanţa de la casa de asigurări de sănătate, privind plata asigurării medicale sau dovada de coasigurat.

 • Elevi sub 18 ani si studenţi:
  - xerocopie după certificatul de naştere (pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate şi dovada de coasigurat.

3. 

Buletinul sau cartea de identitate.

4.

Cardul de sănătate.

|  INFORMAŢII PRIVIND EXTERNAREA
Externarea pacientilor se face:
 • atunci când medicul curant consideră că starea lui s-a ameliorat, pacientul fiind informat cu 24 de ore înaintea externării
 • la cererea pacientului, situatie în care acesta  va solicita in scris acest lucru, mentionand ca solicita externarea contrar avizului medical.

Externarea pacientilor se face după ora 13:00 a fiecarei zile, pacientul primind la externare o scrisoare medicală eliberată de către medicul curant si adresată medicului de familie în care se înscriu informatii despre:

 • evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării; 
 • indicatiile de tratament si supraveghere terapeutică pentru urmatoarea perioadă (determinată conform diagnosticului):
  • recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
  • recomandări privind un stil de viată sănătos; 
  • dacă este cazul, se recomandă ingrijire medicală la domiciliu, servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu. 

  Pe lângă scrisoarea medicală se eliberează la externare: 

  • biletul de iesire, intocmit de medicul curant;
  • reteta compensată/gratuită dacă persona este asigurată;
  • concediu medical (la cerere -se eliberează numai în baza unei adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni). 

La externare pacientul va primi inclusiv informatiile privind o eventuală aparitie sau agravare a unor semne ori simptome care necesită revenirea de urgenta la spital. 

Pacientul va primi toate aceste acte după ce validează  externarea cu ajutorul cardului de sănătate.

© 2010 Spitalul Clinic  de Urgenţă "Avram Iancu "Oradea Toate drepturile rezervate.  

 
Home   |  Despre noi  |  Servicii medicale |  Condiţii de internare  Drepturi si obligaţii Structură spital| Galerie foto |  Altelei  |  Contact |