T

  

 

 

SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ
"Avram Iancu" Oradea

| Home   |   Despre noi  |  Servicii medicale |  Condiţii internare |  Drepturi şi obligaţii | Structură spital  |  Galerie foto |  Altele |  Contact
 

   

| BINE AŢI VENIT PE SITE-UL NOSTRU!


Instituţia a  implementar 

Sistemului de management al calităţii conform cerinţelor standardului  SR EN ISO 9001:2008

 în acest context instituţia şi-a definit 

  Certificat ISO
  Politica în domeniul calităţii
 

 
|  DECLARAŢII DE AVERE SI INTERESE 2018
Vădrariu Dan - Dumitru
Bejan Dacian 
Popa Viorel
Apopei Mihai
Popovici Cornelia
Morosanu Catalin
Vilceanu Ioana Daniela
Veres Laurean Dorel
Kissinger Oana Camelia
2017
ec. Bejan Dacian
ec. Bejan Dacian de la 01.08.2017
Popa Viorel
Popovici Cornelia
Morosanu Catalin
Vilceanu Ioana Daniela
Veres Laurean Dorel
Apopei Mihai
La terminarea
 mandatului
dr. Cristorean Cristian
La pensionare
dr. Botos Mircea
dr. Cojocariu Doru  
ec. Sigheartău Acxinia 
Burlică Dorin

ultima actualizare 04.04.2018

» Revenire

|  CV-URILE COMITETULUI DIRECTOR 
Imputernicit
Director general
Cms. sef de politie medic
Dr. VĂDRARIU DAN DUMITRU
Director medical
desemnat
dr. STEFANOVICI ALINA
Director economic -

ultima actualizare 11.06.2018

» Revenire

|  Informatii de interes public
1. acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea

2. structura organizatorica

3. atributii structuri

4. program functionare structuri spital

5. audiente

6. conducere spital si persoana responsabila cu informatiile de interes public

7. coordonate de contact

8. buget

9. lista documente de interes public

10. modalităti de contestare

ultima actualizare : 03.03..2014


|  Prelucrare date cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor  cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Spitalul Clinic  de Urgenta “Avram Iancu”  Oradea are obligatia de a administra in conditii de sigurantă i numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori altă persoană.
Scopul colectării datelor este: furnizarea serviciilor medicale.
Sunteti obligat(ă) să furnizati datele, acestea fiind necesare decontării serviciilor medicale efectuate si intocmirii statisticilor medicale la nivel regional si national.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizării de către operator si sunt comunicate numai următorilor destinatari: Directia de Sănătate Publică Bihor, Case de Asigurări de Sănătate, Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar, Ministerul Sănătătii.
Dacă unule din datele dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informati cât mai curând posibil.

ultima acualizare: 29.03.2015


Părerea Dvs. contează

Pentru îmbunătăţirea serviciilor oferite către dumneavoastră, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde întrebărilor care  urmează, lăsând varianta aleasă şi ştergând celelalte variante. Formularul completat poate fi trimis pe adresa de e-mail a spitalului, depus în cutia poştală de la recepţie parter sau de la biroul internări a spitalului. Datele dumneavoastră de identitate nu trebuie completate. Formularul nu trebuie semnat.

Formular satisfacţie pacienţi(.pdf)
Formular satisfacţie pacienţi(.doc)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE

integritate pentru credibilitate

Ghid de informare pentru cetateni

ultima acualizare: 22.10.2015|  ANUNŢURI 

2015

Rezultate interviu asistent medical Laborator

ultima actualizare: 31.12.2015

Rezultate finale concurs infirmiera Pneumologie
Rezultate finale concurs asist. med. debutant Radiologie
Rezultate  finale concurs infirmiera Med. Interna

ultima actualizare: 30.12.2015

Rezultate interviu post vacant asist. med. Pneumologie
R
ezultate interviu asis. med. ambulatoriu.

ultima actualizare: 29.12.2015

Rezultate proba practica as med Lab. Analize Med.
Rezultat interviu infirmiera Pneumologie

ultima actualizare: 28.12.2015

Rezultat interviu infirmiera Med. Interna
Rezultate proba scrisa as. med. Pneumologie

ultima actualizare: 24.12.2015

Rezultat pr. scrisa asistente Ambulatoriu

ultima actualizare: 23.12.2015

Rezultat pr. scrisa asistente Lab. Analize Med.
Rezultate pb. scrisa radiologie

ultima actualizare: 22.12.2015

Rezultate interviu concurs referent II. achizitii
Grafic nou asist. med.

ultima actualizare: 21.12.2015

Rezultate interviu arhivar
Rezultate interviu magaziner

ultima actualizare: 17.12.2015

Rezultate concurs proba scrisa referent achizitii

ultima actualizare: 16.12.2015

Rezultate concurs infirmiera med. interna
Rezultate concurs infirmiera pneumologie

ultima actualizare: 15.12.2015

Anunt pentru candidatii de la concursul  infirmiera Chirurgie
Rezultate concurs proba scrisa arhivar

Rezultate concurs proba scrisa magaziner

ultima actualizare: 14.12.2015

Amanare concurs...
Rezultatul selectiei de dosare pentru concursul referent achizitii

ultima actualizare: 10.12.2015

Rezultatul selectiei de dosare pentru magaziner si arhivar
Rezultatul selectiei de dosare pentru concursul infirmiera :

Rezultatul selectiei de dosare pentru medici
Erata

ultima actualizare: 07.12.2015

Rezultatul selectiei de dosare pentru concursul:

ultima actualizare: 03.12.2015

Examen pentru eliberarea Avizului psihologic 

ultima actualizare: 02.12.2015

Rezultatele finale la concusului de  ocupare a postului de asistent medical principal cardiologie

ultima acualizare: 24.11.2015

Post vacant referent achizitii

ultima acualizare: 20.11.2015

Rezultatul interviului la concusului de  ocupare a postului de asistent medical principal cardiologie

ultima acualizare: 20.11.2015

Rezultatul probei practice a concusului de  ocupare a postului de asistent medical principal cardiologie

ultima acualizare: 17.11.2015

Posturi vacante:

ultima acualizare: 16.11.2015

Posturi vacante: 

ultima acualizare: 12.11.2015

Rezultatul probei scrise a concusului de  ocupare a postului de asistent medical principal cardiologie

ultima acualizare: 11.11.2015

Post vacant medic sef laborator

ultima acualizare: 05.11.2015

Posturi vacante medici

ultima acualizare: 05.11.2015

Revenire -   post vacant de referent statistician - PFA

ultima acualizare: 04.11.2015

Rezultatul selectiei de dosare la concusul de  ocupare a postului de asistent medical principal cardiologie

ultima acualizare: 02.11.2015

Post vacant de referent statistician - PFA

ultima acualizare: 21.10.2015

Post vacant de asistent medical principal

ultima acualizare: 19.10.2015

REZULTATELE FINALE  obtinute la examenul de promovare in functia de asistent medical principal

ultima acualizare: 24.09.2015

REZULTATELE FINALE  obtinute la examenul/concursul de ocupare a postului de  medic primar, specialitatea ortopedie gi traumatologie

ultima acualizare: 02.09.2015

REZULTATELE FINALE  obtinute la examenul/concursul de ocupare a postului vacant de medic primar, specialitatea diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 

ultima acualizare: 31.08.2015

REZULTATELE FINALE  obtinute la examenul/concursul de ocupare a postului vacant de medic primar, specialitatea neurologie din cadrul Secliei Neuropsihiatrie 

ultima acualizare: 27.08.2015

1 post asistent medical principal

ultima acualizare: 13.08.2015

Examen ocupare posturi medici...

ultima acualizare: 13.08.2015

Tematica concurs pentru examenul de medic specialist specialitatea DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

Tematica pentru concursul de ocupare de post specialitatea NEUROLOCIE

Tematica pentru concursul de ocupare de post SPECIALITATEA ORTOPEDIE  TRAUMATOLOGIE

ultima acualizare: 13.08.2015

REZULTAT privind dosarele admise si respinse in vederea ocuparii posturilor de medic primar in specialitatile diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, neurologie respectiv ortopedie si traumatologie din cadrul Spitalului Clinicde Urgenta ,,Avram lancu" Oradea

ultima acualizare: 29.06.2015

Rezultat examen de ocupare a postului de medic primar, specialist în cardiologie...

ultima acualizare: 18.06.2015

Invitatie de participare la :,,Achizitia lucrarilor de reparatii curente electrice - curenti slabi,  alarmare PSI si apel medical din pavilionu nr. 50-13-01 sectiile ATI, CHIRURGIE, ORTOPEDIE din cadrul Spitalului Crinic de Urgenta ,,Avram Iancul" Oradea

Invitatie de participare la :,,Achizitia lucrarilor de reparatii curente electrice - curenti tari din pavilionu nr. 50-13-01 sectiile ATI, CHIRURGIE, ORTOPEDIE din cadrul Spitalului Crinic de Urgenta ,,Avram Iancul" Oradea

ultima acualizare: 11.06.2015

Examen de ocupare a postului de medic primar, specialist în cardiologie...

ultima acualizare: 11.06.2015

Invitatie de participare la :,,Achizitia lucrarilor de reparatii curente la instalatiile de incalzire centrala, din pavilionu nr. 50-13-01 sectiile ATI, CHIRURGIE, ORTOPEDIE din cadrul Spitalului Crinic de Urgenta ,,Avram Iancul" Oradea

Invitatie de participare la :,,Achizitia lucrarilor de reparatii curente  la c-tii-finisaie interioare din pavilionu nr. 50-13-01 sectiile ATI, CHIRURGIE, ORTOPEDIE din cadrul Spitalului Crinic de Urgenta ,,Avram Iancul" Oradea

Invitatie de participare la :,,Achizitia lucrarilor de reparatii curente la instalatiile sanitare, din pavilionu nr. 50-13-01 sectiile ATI, CHIRURGIE, ORTOPEDIE din cadrul Spitalului Crinic de Urgenta ,,Avram Iancul" Oradea

ultima acualizare: 11.05.2015

REZULTATprivind dosarele admise si respinse in vederea ocuparii posturilor de medic primar in specialitatile diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, cardiologie,neurologie respectiv ortopedie si traumatologie din cadrul Spitalului Clinicde Urgenta ,,Avram lancu" Oradea

Termenul de depunere a dosarelor...

ultima acualizare: 11.05.2015

Termenul de inscriere la examen pentru ocuparea a 4 posturi de medici 

ultima acualizare: 28.04.2015

Concurs pentru ocuparea a 4 posturi de medici

ultima acualizare: 14.04.2015

Plan de achizitii 2015 

ultima acualizare: 26.03.2015

4 posturi de medici ... 

ultima acualizare: 09.03.2015

Rezultatul interviului sectia ati
Rezultatul examenului final sectia ati

Rezultatul examenului final  sectia neuro
psihiatrie
Rezultatul examenului final  sectia medicina interna

ultima acualizare: 17.02.2015

Rezultatul examenului final proba scrisa sectia ati

ultima acualizare: 12.02.2015

Rezultatul examenului final proba scrisa sectia interne
Rezultatul examenului final proba scrisa sectia neuropsihiatrie

ultima acualizare: 11.02.2015

Rezultatul selectiei de dosare
3(trei) posturi vacante de personal
contractual 
completare la anunt...

ultima acualizare: 02.02.2015

1 post de medic specialist neurolog , 1 post asistent medical generalist

ultima acualizare: 05.01.2015


2014

1 post de asistent medical principal Pneumologie, Oftalmologie si Farmacie

ultima acualizare: 05.05.2014

1 post de asistent medical laborator si 1 post de brancardier

ultima acualizare: 25.04.2014

Admitere 2014

ultima actualizare: 14.04.2014

Rezultat examen

1 post de registrator medical

Achizitia serviciului de intocmire a Studiului de Fezabilitate privind proiectul de reabilitare, modernizare, recompartimentare, monument istoric - corp Spital Clinic de Urgenta "Avram Iancu" Oradea

ultima actualizare: 11.03.2014

Procedura - Cercetare disciplinară prealabilă 

Procedura
Anexa1, Anexa2
Formulare 1-10

ultima actualizare: 25.02.2014

Anunt examen ...

  ultima actualizare : 20.02.2014

TABEL NOMINAL CU PUNCTAJELE FINALE obtinute la examenul de promovare in functia de asistent medical principal

  ultima actualizare : 27.01.2014


2013

            cu anexa  din 2017

Achizitii şi investitii 2013: 

 

|  ANUNŢURI 

2018 

Protocol de predare-primire încheiat între Spitalul Clinic de Urgenta "Avram Iancu" Oradea si Primăria Oradea

ultima actualizare:21.06.2018

Pachetul de servicii medicale contractat pentru 2018

ultima actualizare:21.05.2018

Oferta comodat

ultima actualizare:18.05.2018

Admitere 2018

ultima actualizare:03.05.2018

Caiet de sarcini tipizate

Caiet de sarcini accesorii birou

ultima actualizare:28.03.2018

Caiet de sarcini management calitate

Caiet de sarcini desfiintare constructii

Caiet de sarcini reparatie auto

ultima actualizare:21.032018

Caiet de sarcini reparatii instalatii

ultima actualizare:13.032018

Caiet de sarcini materiale de constructii

ultima actualizare:08.032018

Caiet de sarcini revizie auto

ultima actualizare:05.032018

Caiet de sarcini electrice

ultima actualizare:27.02.2018

Caiet de sarcini covor PVC

ultima actualizare:21.02.2018

Caiet de sarcini materiale inlocuire filtre

ultima actualizare:20.02.2018

Caiet de sarcini materiale inst. sanitare

ultima actualizare:17.02.2018

Caiet de sarcini asistent medical generalist 

Caiet de sarcini asistent medical laborator 

Caiet de sarcini brancardieri 

Caiet de sarcini infirmiera 

Caiet de sarcini kinetoterapeut 

Caiet de sarcini muncitor necalificat bucatarie 

Caiet de sarcini referent statistician

Caiet de sarcini referent achizitii

ultima actualizare:16.02.2018

Caiet de sarcini reparatii auto

ultima actualizare:14.02.2018

Caiet de sarcini mat. de constructii

ultima actualizare:12.02.2018

Caiet de sarcini instal. sanitare

ultima actualizare:07.02.2018

Caiet de sarcini reparatie auto

ultima actualizare:29.01.2018

Caiet de sarcini materiale electrice

ultima actualizare:23.01.2018

Caiet de sarcini revizie auto

ultima actualizare:12.01.2018

Caiet de sarcini statii materiale de c-tii

ultima actualizare:10.01.2018

Caiet de sarcini statii de lucru IT

ultima actualizare:09.01.2018

Caiet de sarcini accesorii birou

ultima actualizare:03.01.2018

2017

Strategia anuala 2018

ultima actualizare:31.12.2017

Caiet de sarcini firma curatenie

ultima actualizare:14.12.2017

Caiet de sarcini si modele tipizate

ultima actualizare:12.12.2017

Caiet de sarcini taplarie PVC

Caiet de sarcini materiale de c-tii

Caiet de sarcini lucrari de montaj cover pvc

Caiet de sarcini energie electrica

Caiet de sarcini control extern de calitate in Laboratoare

ultima actualizare:11.12.2017

Caiet de sarcini revizie auto

ultima actualizare:08.12.2017

Caiet de sarcini autorizare constructii

Caiet de sarcini instalatii sanitare

Caiet de sarcini materiale de iluminat

ultima actualizare:06.12.2017

Caiet de sarcini servicii meicale -asistent med. generalist

Caiet de sarcini videoproiector

ultima actualizare:29.11.2017

Caiet de sarcini materiale sanitare

ultima actualizare:23.11.2017

Caiet de sarcini - sistem testare la efort

Contract - model

ultima actualizare:03.11.2017

Caiet de sarcini materiale electrice

Caiet de sarcini materiale de constructie

ultima actualizare:27.10.2017

Caiet de sarcini servicii de curatenie

ultima actualizare:24.10.2017

Caiet de sarcini asistent medical neurologie

ultima actualizare:29.09.2017

Caiet de sarcini mat. de constructii

Caiet de sarcini mat-inst electrice

ultima actualizare:20.09.2017

Caiet de sarcini mat-inst sanitare

ultima actualizare:18.09.2017

Anexa la ROI

ultima actualizare:14.09.2017

Caiet de sarcini verificari metrologice balante

ultima actualizare:13.09.2017

Caiet de sarcini materiale de cnstructie

ultima actualizare:07.09.2017

Caiet de sarcini pentru intocmire documentatie...

ultima actualizare:04.09.2017

Caiet de sarcini I.T.

ultima actualizare:29.08.2017

Caiet de sarcini aparat de aer conditionat

ultima actualizare:23.08.2017

Rezultate finale la proba scrisa obtinute la examen...

ultima actualizare:21.08.2017

Rezultate obtinute la examen...

ultima actualizare:17.08.2017

Caiet de sarcini materiale de instalatii sanitare

Caiet de sarcini - certificare energetica

ultima actualizare:10.08.2017

Caiet de sarcini materiale de constructii

ultima actualizare:04.08.2017

Rezultat selectie dosare examen promovare ....

ultima actualizare:01.08.2017

Rezultate finale examen promovare proba scrisa

ultima actualizare:31.07.2017

Rezultate examen promovare proba scrisa

ultima actualizare:28.07.2017

Modificare data  examen de promovare ....

ultima actualizare:24.07.2017

Situatia candidatilor inscrisi la examen sef birou intendenta

ultima actualizare:14.07.2017

Selectie dosare pentru examen promovare asistent

ultima actualizare:07.07.2017

Anunt pentru candidatii inscrisi la concursul de sef birou intenenta

ultima actualizare:03.07.2017

Concurs sef birou intendenta

Concurs promovare oftalmologie

Concurs promovare dermatologie

ultima actualizare:21.06.2017

Caiet sarcini materiale sanitare

ultima actualizare:18.05.2017

Caiet sarcini plasa insecte

Caiet sarcini rolete si jaluzele

Caiet sarcini pvc

ultima actualizare:17.05.2017

Admitere MAI la Institutul Medico-Militar  domeniul/specialitatea - Medicină generală

ultima actualizare:20.04.2017

Prestări servicii - muncitor bucatarie
Prestări servicii -muncitor spălătorie
Prestări servicii - statistician
Prestări servicii - infirmiera
Prestări servicii - brancardier

Prestări servicii - asistent med. gen.
Prestări servicii - asistent  laborator
Prestări servicii - kinetoterapeut
Prestări servicii - cardioolog
Prestări servicii - internist
Prestări servicii - epidemiolog

ultima actualizare:13.04.2017

Prestări servicii - curătenie
Prestări servicii - referent achizitii
Prestări servicii - analist programator
Prestări servicii - servicii IT

ultima actualizare:12.04.2017

Rezultatele finale examen de medic specialist gastroenterologie
1. Rezultate finale
2. Catalog rezultate finale

ultima actualizare:01.02.2017

Rezultatele  probei practice examen de medic specialist gastroenterologie
 1. Catalogul probei practice
 2. Catalogul
probei clinice

Rezultatele  probei scrise examen de medic specialist gastroenterologie

ultima actualizare:31.01.2017

Rezultatele finale pentru examenul de medic primar medicina interna:
 1. Rezultatele finale
 2. Catalogul cu rezultatele finale

ultima actualizare:27.01.2017

Rezultatele probei clinice pentru examenul de medic primar medicina interna

Rezultatele probei scrise pentru examenul de medic primar medicina interna

ultima actualizare:26.01.2017

Graficul desfasurarii concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici...

ultima actualizare:06.01.2017

2016

Selectie dosare pentru posturile vacante de medici...

ultima actualizare:20.12.2016

Anunt posturi vacante medici...

ultima actualizare:24.11.2016

Rezultat final laborator

Rezultat final oftalmolgie

ultima actualizare:02.11.2016

Rezultat final pneumologie

ultima actualizare:01.11.2016

Rezultat interviu laborator

Rezultat interviu oftalmologie

ultima actualizare:31.10.2016

Rezultat interviu pneumologie

Rezultat final dermatologie

Rezultat interviu dermatologie

ultima actualizare:28.10.2016

Rezultat proba scrisa laborator

ultima actualizare:27.10.2016

Rezultat proba scrisa oftalmologie

ultima actualizare:26.10.2016

Rezultat proba scrisa pneumologie

Rezultat proba scrisa dermatologie

ultima actualizare:25.10.2016

In atentia candidatilor inscrisi la concurs 25-31.10.2016...

ultima actualizare:24.10.2016

Rezultate testare psihologica

ultima actualizare:17.10.2016

Rezultate selectie dosare:

 1. dermatologie

 2. pneumologie

 3. oftalmologie

 4. laborator analize

ultima actualizare:14.10.2016

Rezultate finale  la proba scrisa la examen promovare:

 1. asistent medical Laborator radiologie si imagistica si asistent medical la sectia Medicins interna - pneumologie

ultima actualizare:06.10.2016

Rezultate finale  la proba scrisa la examen promovare:

 1. asistent medical Laborator

 2. asistent medical principal (S) terapie intensiva

Rezultate proba scrisa examen promovare:

 1. asistent medical Laborator radiologie si imagistica

 2. asistent medical la sectia Medicins interna - pneumologie

ultima actualizare:05.10.2016

Rezultate proba scrisa examen promovare:

 1. asistent medical Laborator

 2. asistent medical principal (S) terapie intensiva

ultima actualizare:04.10.2016

Anunt examen asistenti medicali

ultima actualizare:28.09.2016

Anunt examen asistenti medicali

ultima actualizare:27.09.2016

Examen promovare:

 1. Simion Daniela

 2. Ratiu Corina

 3. Kondor Angelica

 4. Tiponut Adina

Rezultate examen medic primar specialitatea radiologie si imagistica medicala:

 1. Catalog proba clinica

 2. Catalog definitiv

 3. Rezultat final

ultima actualizare:16.09.2016

Rezultate proba scrisa  examen medic primar specialitatea radiologie si imagistica medicala

ultima actualizare:15.09.2016

Rezultate interviu examen zugrav
Rezultate interviu examen instalator

ultima actualizare:12.09.2016

Rezultate proba practica examen zugrav
Rezultate proba practica examen instalator

ultima actualizare:07.09.2016

Rezultate finale examen ortopedie

ultima actualizare:05.09.2016

Rezultate interviu examen ortopedie

ultima actualizare:02.09.2016

Examen promovare...

Examen promovare...

ultima actualizare:01.09.2016

Rezultate concurs infirmiera medicina interna

ultima actualizare:30.08.2016

Examen infirmiera - rezultat interviu
Selectie dosare zugrav

Selectie dosare instalator

ultima actualizare:26.08.2016

Examen infirmiera - rezultat proba scrisa

ultima actualizare:23.08.2016

Anunt anulare concurs

Examen pentru ocuparea postului vacant de medic primar radiologie si imagistica medicala

ultima actualizare:22.08.2016

Rezultat final bucatar

ultima actualizare:16.08.2016

2 posturi de muncitor calificat

ultima actualizare:10.08.2016

Rezultat proba practica bucatar

Rezultat final concurs infirmieră Chirurgie

Rezultat final concurs infirmieră Cardiologie

ultima actualizare:09.08.2016

Rezultat interviu concurs infirmieră Chirurgie

Rezultat interviu concurs infirmieră Cardiologie

ultima actualizare:05.08.2016

Anunt test psihologic medici

ultima actualizare:04.08.2016

Rezultate selectie dosare pentru concurs muncitori

Proces verbal selectie dosare pentru concurs muncitori

Proces verbal verificare dosare pentru concurs medici, rezultate proba scrisa infirmiera Cardiologie, infirmiera Chirurgie

ultima actualizare:02.08.2016

Proces verbal verificare dosare pentru concurs medici...

ultima actualizare: 27.07.2016

Posturi de muncitori calificati...

ultima actualizare: 15.07.2016

Testare psihologica...

ultima actualizare: 14.07.2016

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs   infirmier de la medicina interna

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs   asistent PL

Proces verbal finalizare selectie dosare asistent si infirmiera

Rezultatul selectiei dosarelor de concurs   infirmiere

Proces verbal finalizare selectie dosare pentru posturile de infirmiere

ultima actualizare: 13.07.2016

Posturi pentru medici...

ultima actualizare: 12.07.2016

Posturi vacante infirmiere...

Post vacant asistent medical, infirmiera...

ultima actualizare: 29.06.2016

Posturi medici....

ultima actualizare: 28.06.2016

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE a candidatilor inscrisi la examenul de promovare ca asistent medical principal (SSD) la Seclia Chirurgie.

ultima actualizare: 21.06.2016

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE a candidatilor inscrisi la examenul de promovare ca asistent medical principal (SSD) la Seclia Medicina lnterna

ultima actualizare: 21.06.2016

Examen de promovare in functii de ...

ultima actualizare: 26.05.2016

Rezultatul probei scrise examen pentru psiholog principal

ultima actualizare: 09.05.2016

Rezultatul selectiei de dosare pentru psiholog principal

ultima actualizare: 25.04.2016

Admiterea la Insitutul Medico-Militar Bucuresti - 2016

ultima actualizare: 13.04.2016

Post psiholog principal

ultima actualizare: 09.04.2016

2 posturi infirmiera cu contract de prestari servicii ca persoane fizice autorizate

ultima actualizare: 16.03.2016

Nominalizarea candidatului medic sef laborator

ultima actualizare: 25.02.2016

Catalogul definitiv examen medic primar medicina interna

Catalogul probei clinice examen medic primar medicina interna

ultima actualizare: 17.02.2016

Rezultate examen pentru proba scrisa medic primar medicina interna

ultima actualizare: 15.02.2016

Rezultate pentru examen medic sef Laborator:

In atentia candidatilor inscrisi la examenul medic primar medicina interna

ultima actualizare: 12.02.2016

Rezultat proba scrisa medic sef Laborator

ultima actualizare: 10.02.2016

Rezultat interviu medic sef Laborator

ultima actualizare: 08.02.2016

Amanare examan

ultima actualizare: 25.01.2016

Tematica examen medici

ultima actualizare: 19.01.2016

In atenta candidatilor inscrisi la concursul de medic sef laborator si medic primar medicina interna

ultima actualizare: 19.01.2016

Rezultat final as. med. laborator analize med.

ultima actualizare: 05.01.2016

Rezultat final as. med. pneumologie

Rezultat final as. med. ambulatoriu

ultima actualizare: 04.01.2016


2016

 

Posturi medici....

ultima actualizare: 29.06.2016

Posturi medici....

ultima actualizare: 28.06.2016

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE a candidatilor inscrisi la examenul de promovare ca asistent medical principal (SSD) la Seclia Chirurgie.

ultima actualizare: 21.06.2016

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR DE INSCRIERE a candidatilor inscrisi la examenul de promovare ca asistent medical principal (SSD) la Seclia Medicina lnterna

ultima actualizare: 21.06.2016

Examen de promovare in functii de ...

ultima actualizare: 26.05.2016

Rezultatul probei scrise examen pentru psiholog principal

ultima actualizare: 09.05.2016

Rezultatul selectiei de dosare pentru psiholog principal

ultima actualizare: 25.04.2016

Admiterea la Insitutul Medico-Militar Bucuresti - 2016

ultima actualizare: 13.04.2016

Post psiholog principal

ultima actualizare: 09.04.2016

2 posturi infirmiera cu contract de prestari servicii ca persoane fizice autorizate

ultima actualizare: 16.03.2016

Nominalizarea candidatului medic sef laborator

ultima actualizare: 25.02.2016

Catalogul definitiv examen medic primar medicina interna

Catalogul probei clinice examen medic primar medicina interna

ultima actualizare: 17.02.2016

Rezultate examen pentru proba scrisa medic primar medicina interna

ultima actualizare: 15.02.2016

Rezultate pentru examen medic sef Laborator:

In atentia candidatilor inscrisi la examenul medic primar medicina interna

ultima actualizare: 12.02.2016

Rezultat proba scrisa medic sef Laborator

ultima actualizare: 10.02.2016

Rezultat interviu medic sef Laborator

ultima actualizare: 08.02.2016

Amanare examan

ultima actualizare: 25.01.2016

Tematica examen medici

ultima actualizare: 19.01.2016

In atenta candidatilor inscrisi la concursul de medic sef laborator si medic primar medicina interna

ultima actualizare: 19.01.2016

Rezultat final as. med. laborator analize med.

ultima actualizare: 05.01.2016

Rezultat final as. med. pneumologie

Rezultat final as. med. ambulatoriu

ultima actualizare: 04.01.2016


 2010 Spitalul Clinic de Urgenţă "Avram Iancu "Oradea Toate drepturile rezervate.